Foto: Bob Awick

Gooise veiligheidsregio steeds meer geld kwijt aan inhuur externen

WEESP - De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek was als enige in Noord-Holland in de periode 2014 - 2016 ieder jaar meer geld kwijt aan de inhuur van extern personeel. Bleef de teller in het eerste jaar nog steken op ruim vijf ton, vorig jaar liep dat bedrag op tot bijna 700.000 euro. De vijf Noord-Hollandse Veiligheidsregio's betalen jaarlijks vele miljoenen aan extern ingehuurd personeel. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws en EenVandaag, na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Reden voor het onderzoek zijn de bezuinigingen van tientallen miljoenen euro's, die de afgelopen jaren bij de brandweer en ambulance zijn doorgevoerd. Zo zijn kazernes gesloten, personeel afgevloeid en is het materieel verminderd. 

Gooi en Vechtstreek gaf in drie jaar 'slechts' 1,7 miljoen euro uit aan externen en staat daarmee onderaan de lijst. Daar tegenover staan meerdere bezuinigingsronden en wordt de gemeenten gevraagd een aantal euro per inwoner extra te gaan betalen, omdat er een tekort is. Maar volgens de Veiligheidsregio is er geen verband, schrijft ze in een reactie: "Een flexibele schil van een aantal procenten voor externe inhuur ten opzichte van de vaste formatie is een normaal onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. Er is geen relatie met het tekort op de begroting van de Veiligheidsregio."

Tijdelijk directeur
Met de beloning van de tijdelijke directeur in 't Gooi is ook niks mis. Deze medewerker werd in 2016 voor zes maanden ingehuurd voor ruim 90.000 euro. "De vergoeding komt niet boven de norm uit. In de jaarrekening wordt standaard de hoogste in rang opgenomen. In dit geval de commandant en geen andere functionarissen", luidt de reactie van de Veiligheidsregio.

Daarbij gaat Gooi en Vechtstreek van een berekening uit van een fulltime baan. Wat bij de berekening niet vermeld wordt, is dat de directeur volgens de door Veiligheidsregio zelf verstrekte gegevens, maar 81 uur per maand werkt. Daarmee komt hij wel degelijk boven de wettelijke norm uit.

In alle veiligheidsregio's zijn er grootverdieners. De regio Noord-Holland Noord springt er bovenuit met bijna 10 miljoen inhuur in drie jaar tijd. Een aantal functionarissen overschrijdt daarbij zelfs de Wet Normering Topinkomens (WNT), in de volksmond bekend als de Balkenende-norm. Zo verdiende een deelprojectleider regionalisering in 2014 296.000 euro per jaar en kreeg een manager bedrijfsvoering strategisch 271.000 euro in 2015. 

Shocking
Verschillende lokale politici zijn not amused. Ook fractievoorzitter Gert Zagt van de Lokale Partij Wijdemeren wil weten hoe het zit. "Vergeleken met de andere VR's die jullie onder de loep hebben gehad, zie ik dat bij ons de inhuur fors toeneemt. Terwijl het bij de andere regio's juist flink afneemt." Zagt ontdekte recent fouten in het jaarverslag van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. "Dat vond ik nogal shocking. Van een organisatie waarin zoveel geld rondgaat, mag je toch wel verwachten dat dat klopt. Alleen Wijdemeren betaalt al 1,9 miljoen."


1 reactie
Elke woensdag het WeesperNieuws per e-mail
Meer berichten

WeesperNieuws nieuwsbrief

Elke woensdag het WeesperNieuws per e-mail