Foto: Christian Pfeiffer
Dossier: Gemeentefusie

Het was kielekiele, maar aanvraag referendum kan door

  Politiek

WEESP Van de 675 ondersteuningsverklaringen voor het referendum blijken er 200 niet ontvankelijk. Er blijven 475 geldige verklaringen over, waar er minstens 466 zijn vereist.

De referendumaanvraag is daarmee weer een belangrijke stap dichterbij. 

De ongeldige verklaringen bleken niet voorzien van een handtekening, waren afkomstig van personen die niet 5 jaar of langer een geldig verblijf hebben in Nederland of die geen opgave van legitimatiebewijsnummer kenden. Daarnaast zijn er tien verklaringen buiten beschouwing gelaten, omdat ze te laat zijn ingediend. Dat meldt de gemeente na controle van de ondersteuningsverklaringen. 

Raadsvergadering
Het referendum gaat over de bestuurlijke toekomst van Weesp. De gemeenteraad beslist donderdag 9 november tijdens de raadsvergadering in de Grote Kerk (aanvang 20.00 uur) of het referendum doorgaat. Daarna komt het onderwerp over de bestuurlijke toekomst aan de orde. Er wordt dan geen besluit genomen, maar er kunnen wel amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend en in stemming gebracht. Het besluit over de bestuurlijke toekomst wordt opgeschort tot na het referendum. Het referendum moet gaan over het geamendeerde besluit.

Referendumcommissie
Wanneer de gemeenteraad van Weesp de referendumaanvraag ontvankelijk verklaart, zal zij in dezelfde vergadering een referendumcommissie instellen. Deze commissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, zal de gemeenteraad adviseren en toezien op een zorgvuldige organisatie van het referendum, zo meldt de gemeente.


reageer als eerste
Elke woensdag het WeesperNieuws per e-mail
Meer berichten

WeesperNieuws nieuwsbrief

Elke woensdag het WeesperNieuws per e-mail