Kinderen tot 12 jaar reizen vanaf 2024 gratis met de bus.
Kinderen tot 12 jaar reizen vanaf 2024 gratis met de bus. Foto: Bas Beentjes

Kinderen vanaf 2024 gratis met de bus in deel van Noord-Holland

Vervoer & verkeer

REGIO - Kinderen tot 12 jaar reizen vanaf 2024 gratis met de bus. De provincie Noord-Holland trekt hiervoor jaarlijks 125.000 euro extra uit. 

De regeling geldt in de gebieden waar de provincie opdrachtgever is voor het busvervoer: Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond. Voor de regio Gooi en Vechtstreek loopt sinds 2020 al een vergelijkbare regeling. De regeling start al op zaterdag 23 december, het begin van de kerstvakantie.

Drie opdrachtgevers regionaal en stedelijk openbaar vervoer

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn drie opdrachtgevers voor het regionale en stedelijke openbaar vervoer. De Vervoerregio Amsterdam is hier opdrachtgever voor in veertien gemeenten: Amsterdam en de MRA-deelregio’s Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland. 

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in de rest van de provincie en de provincie Flevoland is dat voor de MRA-gemeenten Almere en Lelystad en de rest van de provincie.

Aantrekkelijker OV voor gezinnen

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Goed nieuws voor de reizigers in het openbaar vervoer in Noord-Holland. Door kinderen gratis te laten meereizen, maken we het ov aantrekkelijker voor gezinnen. En als kinderen op jonge leeftijd al leren het ov te gebruiken, kiezen zij later ook vaker voor het ov. Dat is belangrijk als we onze provincie ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar willen houden.”

In oktober werd al bekend dat het buskaartje in 2024 niet duurder wordt en dat er volgend jaar in Noord-Holland net zoveel bussen rijden als dit jaar. 

OV-gebruik stimuleren 

De provincie wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, bijvoorbeeld met deze extra investering waarmee de bus voor kinderen gratis wordt. Zij moeten wel reizen onder begeleiding van een volwassene. Daarnaast werkt de provincie, samen met de vervoerders, dagelijks aan een betrouwbaar en efficiënt lijnennet. Om te zorgen dat het netwerk ook op langere termijn op een goed niveau blijft, zijn er ieder jaar aanpassingen nodig. De vervoerplannen voor 2024 zijn te lezen op de website van de provincie.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant