Afbeelding
Beeld: Blikveld Uitgevers

Nieuw magazine met schatrijke archeologiegebieden in Gooi en Vechtstreek

Algemeen

GOOISE MEREN - De nieuwe editie van het archeologiemagazine SCHATRIJK is verschenen. Hierin worden archeologische schatten uit ‘t Gooi en de Vechtstreek uitgelicht en gevierd. 

Centraal staan de prachtige voorwerpen die onze voorouders gebruikten, en de sporen die zij nalieten in het landschap. Mysterieuze grafheuvels, rijke buitenplaatsen, slepende oorlogen en zelfs een vervalsingsaffaire komen voorbij. Maar ook de plaats van archeologie in het heden. Hoe pas je kennis uit archeologisch onderzoek toe bij nieuwbouw en landschapsinrichting?

Online

SCHATRIJK is het archeologiemagazine van het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland. Het zet in elke editie een of twee provinciale archeologiegebieden in Noord-Holland in de schijnwerpers. Gedeputeerde Zita Pels onthult het blad in een filmpje, en biedt deze archeoglossy aan de gemeenten, inwoners en ondernemers van ‘t Gooi en de Vechtstreek aan. Het is online te lezen via de website van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland.

‘t Gooi en de Vechtstreek zijn twee gebieden met prachtige landschappen. Maar de beide regio’s bevatten ook verborgen schatten: archeologische sporen en vondsten. Ze vertellen een deel van de geschiedenis van Noord-Holland, en zijn daarom aangewezen als provinciaal archeologiegebied.

Rijkdom van de regio

SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek brengt de archeologische rijkdom van de regio op aantrekkelijke wijze onder de aandacht. Artikelen en interviews bieden informatie voor iedereen die meer wil weten over het verleden. Tegelijk dient het blad als inspiratiebron voor het gebruik van archeologie in educatieve projecten, kunstwerken, bouwprojecten of de inrichting van een gebied. Provincie Noord-Holland stimuleert gemeenten om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid.

Het magazine staat ook stil bij het belang van archeologie en de omgang met erfgoed. Het verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verweven. “De vroegere bewoners van ‘t Gooi en de Vechtstreek kregen te maken met ontwikkelingen en thema’s waar wij ook mee te maken hebben”, aldus gedeputeerde Zita Pels in het voorwoord.

De glossy is vanaf medio januari in gedrukte vorm verkrijgbaar zijn bij het provinciaal archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum en kost 2 euro. Wanneer de omstandigheden rond COVID-19 dit toelaten zal het ook verkrijgbaar zijn bij erfgoedinstellingen in de regio.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant