Woningen in Weesp moeten ook voor Driemonders met voorrang kunnen worden gehuurd.
Woningen in Weesp moeten ook voor Driemonders met voorrang kunnen worden gehuurd. Foto: G.J. Schultz

Wethouder moet zoeken naar oplossing voor woningzoekenden Driemond

Algemeen

WEESP De bestuurscommissie Stadsgebied Weesp heeft de spierballen getoond met als resultaat dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin het college van B en W wordt opgedragen te zoeken naar oplossingen om woningzoekenden uit Driemond voorrang te geven op huurwoningen in het stadsgebied Weesp. Er is de bestuurscommissie alles aan gelegen dat deze motie wordt uitgevoerd.

Dit is het gevolg van de beraadslaging over de Huisvestingsverordening. Bij de behandeling van dit onderwerp in de bestuurscommissie werd vastgesteld dat woningzoekenden uit Driemond dezelfde rechten moeten hebben als woningzoekenden uit Weesp. Bij het bestuurlijk akkoord over de samenvoeging van Weesp en Amsterdam, is opgenomen dat Weespers tot 2031 voorrang krijgen op 60 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen. Later is Driemond toegevoegd aan Stadsgebied Weesp en daarbij is vergeten dat ook Driemonders graag in Weesp willen wonen en, zo besloot de bestuurscommissie, het is logisch om Weesp en Driemond onder één noemer te scharen want het is immers één gebied.

Wethouder Zita Pels van Volkshuisvesting wilde hier niet aan, zo bleek tijdens de vergadering van de gemeenteraad vorige week, maar heeft bakzeil moeten halen. Er kwam een motie met als strekking dat het college moet onderzoeken of dit gat kan worden gedicht. Deze motie kwam er na een lobby van de bestuurscommissie, waarbij met name Sjaak Oostenrijk (PvdA) zich het vuur uit de sloffen heeft gelopen om het standpunt van de bestuurscommissie in de gemeenteraad over het voetlicht te brengen.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant