Foto: UWV

Iets minder ww-ers in Weesp

WEESP - Weesp telt iets minder mensen met een ww-uitkering dan een jaar terug. Stond de teller vorig jaar nog op 499, nu zijn dat er 466. Dat is een daling van -6,6 procent. Gemiddeld daalde het aantal ww-ers in Gooi en Vechtstreek met 8,4, procent.

De teller staat regionaal nu op 5476 ww-uitkeringen, blijkt uit cijfers van het UWV. Op landelijk niveau zijn eind mei 2017 385.636 WW-uitkeringen verstrekt. Dit is 15.847 (3,9 procent) minder dan een maand eerder en 62.292 (13,9 procent) minder dan een jaar geleden. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in de regio Gooi en Vechtstreek met 4,2 iets lager lager dan het landelijk gemiddelde (4,3 procent).

Opvallend
In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen voor werknemers de komende twee jaar minder hard dan het aantal zelfstandigen (1,2 procent tegenover 1,4 procent). Dit is opvallend, aangezien in geheel Nederland het aantal banen voor werknemers in 2017 en 2018 sterker groeit dan het aantal zelfstandigen. In Gooi en Vechtstreek nam het aantal zelfstandigen tussen 2003 en 2016 toe van 17.000 tot 26.000. Het aandeel zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking is hiermee gegroeid van 14 procent in 2003 tot 21 procent in 2016. Gooi en Vechtstreek heeft hiermee een hoger percentage zelfstandigen dan landelijk (17 procent).

Voor het aantal banen voor werknemers geldt het omgekeerde. Vooral het aandeel van vrouwen, hoogopgeleiden, ouderen en mensen met een migratieachtergrond in het aantal zelfstandigen steeg ten opzichte van 2003. De sterkste stijging van het aantal zelfstandigen wordt verwacht in de sectoren specialistische zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn en bouwnijverheid.

Verklaringen
Er zijn meerdere verklaringen voor de toename in het aantal zelfstandigen. Zo is het aantal zelfstandigen tijdens de recessie onder andere toegenomen door de beperktere mogelijkheden om als werknemer aan de slag te gaan. Op dit moment speelt de algemene trend tot flexibilisering van de arbeidsmarkt een belangrijke rol in de toename van het aantal zelfstandigen.


1 reactie
Elke woensdag het WeesperNieuws per e-mail
Meer berichten

WeesperNieuws nieuwsbrief

Elke woensdag het WeesperNieuws per e-mail