Afbeelding
Foto: Christian Pfeiffer

Dienstverlening Gooi en Vechtstreek in Weesp blijft ook na fusie actief

Algemeen

WEESP De fusiebesprekingen tussen Weesp-Amsterdam en de Regio Gooi en Vechtstreek hebben ertoe geleid dat een groot deel van de dienstverlening voor de inwoners van Weesp vanuit de Regio na de fusie wordt voortgezet. Het gaat om de GAD (de grond-en afvalstoffendienst), het centrum voor Jeugd en Gezin (Consultatiebureau en het Regionaal Bureau Leerlingzaken) en het doelgroepenvervoer (wmo- en leerlingenvervoer).

De besturen van Weesp, Amsterdam en de Regio Gooi en Vechtstreek bereiden momenteel hierover een gezamenlijke overeenkomst voor. Hierin wordt vastgelegd dat deze diensten ook na de fusie met Amsterdam vanuit de Regio geleverd blijven worden aan de inwoners van Weesp. Het belang van de inwoners van Weesp staat hierin centraal.

Zorgcontinuïteit  
Zo is al afgesproken dat voor Weespers die al een individuele voorziening (zorgindicatie) hebben, deze zorg ook na 1 januari 2022 wordt aangeboden via de zorgaanbieders van de Regio Gooi en Vechtstreek. Nieuwe cliënten of indicaties die na de fusiedatum worden gesteld, maken gebruik van de voorzieningen van de gemeente Amsterdam en haar partners. Op deze manier is zorgcontinuïteit gegarandeerd en is er tijd om zorgvuldig en geleidelijk maatwerk te leveren voor de inwoners van Weesp met een ondersteuningsvraag.

Burgemeester van Weesp Bas Jan van Bochove is er blij mee. “Ik vind het belangrijk dat deze zaken voor Weespers na de fusie goed geregeld zijn en dat hier geen onduidelijkheden over bestaan. Ik ben erg tevreden met de vruchtbare samenwerking tussen de Regio, Amsterdam en Weesp. Ik ben ervan overtuigd dat we dit in gezamenlijkheid goed regelen voor onze inwoners.”

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant