Ouderen hebben voorkeur voor een papieren krant, jongeren voor digitaal
Ouderen hebben voorkeur voor een papieren krant, jongeren voor digitaal Foto: Weespernieuws

Lokale journalistiek - nodig of overbodig?

Algemeen

WEESP Bijna iedere burger in Nederland heeft op vele manieren toegang tot nieuws en actualiteiten. Via telefoon, tablet en tv is veel gratis of betaald aanbod. Is er daarnaast nog wel behoefte aan huis-aan-huis kranten en andere vormen van lokale media? Gisteren presenteerde het Commissariaat voor de Media de resultaten van een zeer uitgebreid landelijk onderzoek naar de staat van lokale journalistiek. 

De resultaten zijn voor een lokale redactie zeer verheugend: het onderzoek wijst uit dat de lokale huis-aan-huiskrant als de belangrijkste journalistieke informatiebron wordt beoordeeld door ruim 10.000 respondenten. Enter-directeur Jolanda de Rijk, tevens bestuurslid van het NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers, de branchevereniging voor lokale nieuwsmedia) noemt het: “een resultaat waar wij als uitgevers van lokale nieuwsmedia trots op mogen zijn.” Ze voegt toe:
“Dit is dan ook hét moment om ons als uitgevers van huis-aan-huiskranten te verenigen en te vechten voor het behoud van het grote bereik via print, het investeren in de kwaliteit van de lokale journalistiek en het optimaliseren van het bereik via digitale kanalen.”

Plaatselijke berichtgeving heeft volgens het Commissariaat traditiegetrouw een aantal belangrijke functies; zo is een goed geïnformeerde burger een voorwaarde voor het functioneren van de lokale democratie. Daarbij is het van belang de vraag te stellen hoe lokale informatie die burger nu en in toekomst bereikt. “De afgelopen jaren zijn de zorgen gegroeid dat de onafhankelijke en pluriforme lokale nieuws- en informatievoorziening onder druk staat. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen beleidsmakers helpen de discussie over lokale media en diens toekomst op basis van feiten te voeren”, aldus het Commissariaat bij de presentatie van het rapport.

De belangrijkste uitkomsten zijn:
- Nederlanders zijn over het algemeen geïnteresseerd in lokaal nieuws. Hoe geïnteresseerder men is, hoe vaker men de berichtgeving volgt;
- De drie meest gebruikte informatiebronnen zijn huis-aan-huisbladen, regionale dagbladen en regionale publieke omroepen. De regionale publieke omroepen en de regionalen dagbladen worden het hoogst gewaardeerd. De betrouwbaarheid van deze bronnen wordt hoog ingeschat; evenals hun volledigheid en onafhankelijkheid;
- Er is geen sprake van één lokaal nieuwsecosysteem voor alle gemeenten en regio’s. De verschillen tussen gemeenten zijn zeer groot, zowel in interesse en waardering als ook in gebruik van de diverse informatiebronnen. Dit heeft in grote mate met het beschikbare aanbod te maken;
- Daarnaast zijn er grote verschillen tussen jong en oud en wel of geen migratieachtergrond te constateren. Ouderen hebben een voorkeur voor een gratis of betaalde papieren krant of een nieuwsbrief. De voorkeur van jongeren gaat uit naar digitale kanalen, met name sociale-mediakanalen. De groep Nederlanders met een migratieachtergrond is in mindere mate geïnteresseerd in lokaal nieuws dan Nederlanders zonder migratieachtergrond.
Bron: Commissariaat voor de Media

Het gehele rapport is te downloaden via de website van het Commissariaat voor de Media.


Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant