Afbeelding

Liveblog: Weesp knokt voor Bloemendalerpolder

Politiek Dossier: Gemeentefusie

WEESP - Op de hoorzitting van de Tweede Kamer moet Weesp vandaag verantwoorden waarom zij vinden dat de Bloemendalerpolder bij de stad hoort. Hieronder een liveblog van de redactie van het WeesperNieuws.

[12.35] De Voorzitting is bijna afgelopen. Einde van dit liveblog. Later meer op deze website over de bijeenkomst.

[12.31] Gedeputeerde Elvira Sweet: "Er zijn nog twee belanghebbende onderwerpen. De KNSF-problemen en de grenscorrectie in de Bloemendalerpolder." De provincie Noord-Holland steunt het idee om de Boemendalerpolder bij Weesp te voegen. 

[12.31] Provincie: "We praten al jaren over fuseren in de regio. Deze fusie biedt een oplossing voor de betrokken gemeenten." 

[12.30] Voorzitting is bijna afgelopen. Gedupeerde Elvira Sweet krijgt nog het laatste woord namens de provincie Noord-Holland.

[12.25] Sfeer slaat om. Kamerleden blijven doorgaan over afblazen fusie. Dat was niet de bedoeling van sommige insprekers, zoals de burgemeester van Naarden. Er wordt wat geïrriteerd gereageerd. Ondertussen begint de zaal leeg te lopen: het einde van de hoorzitting is in zicht.

[12.20] Opvallend is dat de fusiestuurgroep geen echte alternatieven weet op te noemen als de fusie niet doorgaat. Op de stadhuizen wordt keihard gewerkt aan het samengaan van de ambtelijke organisaties. Burgemeester Sylvester benadrukt maar weer dat een fusie noodzakelijk is om de bestuurskracht van de gemeenten te waarborgen.

[12.17] Ronald van Raak vraagt wat er zou gebeuren als de Tweede Kamer de fusie weigert. Dit tot vreugde van sommigen in de zaal. Voorzitter fusiestuurgroep antwoordt dat een ambtelijke fusie wel ten minste plaatsvindt.

[12.14] Publiek begint zich een beetje te roeren. Anderhalf uur onderweg en bij sommigen slaat de verveling toe. Er wordt soms hardop kritiek gegeven op insprekers. 

[12.12] Muiden haast zich om nog eens te benadrukken dat de gemeente in principe financieel gezond is. Maar door problemen rondom bouwplan KNSF genoodzaakt is een Artikel 12-status (curatele) aan te vragen.

[12.10] Een deel van alle financiële afspraken tussen de gemeente Muiden en de ontwikkelaar van het KNSF-terrein zijn nog steeds geheim. Burgemeester Heijman van Bussum vertelt dat die de komende weken openbaar worden gemaakt.

[12.07] Leuk detail: achter de vaste Kamercommissie staat een scherm met Windows open voor presentaties. In beeld een waarschuwing dat de versie van Windows mogelijk illegaal is. 

[12.05] Het is over het algemeen muisstil in de zaal. Medewerkers van gemeenten afzonderlijk zitten in groepjes bij elkaar. Soms stijgt er uit zo'n hoekje wat hoongelach op als een van de insprekers een punt maakt waar men het niet mee eens is. 

[12.03] Live meekijken? Rechtstreekse videoverbinding hier

[12.00] Sylvester is als burgemeester een fervent voorstander van gemeentelijk fuseren. Al eerder brak zij in landelijke publicaties een lans voor grote gemeenten. Het is dus niet verwonderlijk dat zij nu de hoorzitting gebruikt om haar mening over samenwerkingsverbanden tussen kleine gemeenten te geven. Zij vindt samenwerkingsverbanden tussen gemeenten 'ondemocratisch'.

[11.59] Burgemeester Joyce Sylvester van Naarden spreekt. Zij noemt de fusie noodzakelijk om alle taken het hoofd te bieden. Samenwerkingsconstructies noemt zij ondoorzichtig. Volgens haar is fusie de oplossing om de gemeentekracht te versterken. "De bestuurskracht van kleine gemeenten zoals Naarden is verschrompeld."

[11.55] Het spook van de fusie. Zo noemt Mark van Dongen namens de ambtelijke organisaties van Bussum, Naarden en Muiden de afgelopen jaren en alle plannen. "De fusie moet nu doorgaan, het is niet leuk. Maar we willen nu eindelijk duidelijkheid. Uitstel is geen optie."

[11.52] Bussum Natuurlijk Beter pleit voor alleen een fusie tussen Bussum en Naarden en alleen ambtelijk met Muiden. 

[11.47] Ben de Veth namens Bussum Natuurlijk Beter spreekt in. Ook hij pleit voor goede financiële dekking KNSF in Muiden. De grenscorrectie met Weesp is een probleem, maar eigenlijk draait deze fusie en discussie over de geldproblemen van Muiden en wie dat gaat betalen.

[11.41] Nu spreekt Marian Buvelot in namens de Bibliotheek. Het valt haar op dat er in de regio geen grote bibliotheekorganisatie is. Zij stelt dat de gemeentelijke fusie goed is voor alle organisaties in regio.

[11.35] Bezorgde Bussumer Van Waes spreekt in. Hij overhandigt honderden handtekeningen van bezorgde burgers om financiële gevolgen van fusie goed af te dekken.

[11.33] En we gaan door met het algemene deel. Meekijken? Hier live video.

[11.29] Als de hoorzitting een bokswedstrijd was, dan kan Weesp zich de winnaar noemen van deze ronde. De betogen van burgemeester Weesp, Alexander Bruch en Harm Janssen waren inhoudelijk veel sterker dan het betoog van wethouder Timmerman van Muiden. 

[11.27] Het stuk over de Bloemendalerpolder zit erop. Nu wordt er gepraat over de fusie in het algemeen. 

[11.24] Namens de gemeenteraad van Weesp spreekt Alexander Bruch van de VVD in. Hij opent de aanval op het betoog van de gemeente Muiden dat de sportvoorzieningen in Weesp onvoldoende zouden zijn. "Het complex van FC Weesp maakt menig sportclub jaloers."

[11.23] Muiden suggereert dat Weesp mogelijk in de toekomst aansluit bij fusie met Muiden, Naarden en Bussum. Vanuit de hoek van Weesper raadsleden wordt gelachen. Dat kunnen zij zich niet voorstellen.

[11.20] Wethouder Timmerman van Muiden kan geen antwoord geven op vragen vanuit de Kamer hoeveel geld Muiden heeft geïnvesteerd in de polder.

[11.18] Muiden wil de polder bij de gemeente houden. Dit omdat Muiden de afgelopen jaren al heeft geïnvesteerd in het nieuwbouwplan. De nieuwe gemeente Gooise Meren wordt hiervoor niet gecompenseerd.

[11.17] Timmerman: "De samenwerking met Muiden loopt nu goed, waarom nu opsplitsen? De nieuwe gemeente Gooise Meren kan dit makkelijk voortzetten."

[11.15] Nu wethouder Timmerman aan het woord namens de gemeente Muiden. Zij vervangt de door ziekte afwezige burgemeester De Pater.

[11.14] Veel vragen van de Kamerleden aan burgemeester Van Bochove. Niet zo gek: als oud-Kamerlid kent hij veel commissieleden persoonlijk.

[11.10] Van Bochove kwakt het ene na het andere argument op tafel waarom Bloemendalerpolder naar Weesp moet: bestuurbaarheid, positie in metropoolregio, infrastructuur naar Amsterdam, alles wordt uit de kast gehaald.

[11.08] "Bestuurbaarheid van bepaalde wijk (red: Bloemendalerpolder), wordt ineens onderschikt gemaakt aan centen (red: opbrengsten voor Muiden)", zo speecht de Weesper burgemeester.

[11.06] Nu burgemeester Van Bochove namens Weesp. "De bestuurlijke versterking van de gemeenten is uitgangspunt van dit hele fusieproces. Ook voor de gemeente die achterblijft. Hele wijk naar Weesp versterkt de bestuurskracht."

[11.02] Harm Janssen spreekt in namens de private partijen die de woonwijk in de Bloemendalerpolder gaan bouwen. Zij willen dat de hele Bloemendalerpolder naar Weesp gaat. "Het hele bouwplan is ruimtelijk afgestemd op de gemeente Weesp. Wegen, voorzieningen enz."

[11.01] Achtergrond: Weesp wil bij fusie Muiden, Bussum en Naarden de Bloemendalerpolder hebben. Muiden is daar fel op tegen. Het is een kwestie van geld: wie krijgt de opbrengsten als er straks 2750 huizen worden gebouwd in de polder.

[11.00] Het deel over de Bloemendalerpolder gaat beginnen.

[10.59] Methorst stelt dat verlies van de Bloemendalerpolder aan Weesp Muiden 100.000 euro aan OZB en miljoenen aan leges kost.

[10.56] CDA'er Dirk Jan Methorst spreekt nu namens de gemeente Muiden in over het KNSF-plan. Een opvallende naam. Methorst werd eerder in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom KNSF-directeur Rolf Visser. Dat kostte hem bijna zijn raadslidmaatschap.

[10.55] Ook meekijken? Hier een live video-verbinding.

[10.48] Als aan de voorwaarden van Bussum niet wordt voldaan, dan vervalt de steun van die gemeente voor die fusie, zo dreigt de Bussumse burgemeester Heijman.

[10.45] De Bussumse burgemeester Heijman spreekt in: hij benadrukt dat Bussum voor een fusie met Naarden en Muiden is, maar dat hij wil wel dat alle financiële risico's van de problemen rondom het KNSF worden opgelost. Hij vraagt om compensatie voor de huidige gemeente Muiden, een vangnet als het misgaat en compensatie voor de nieuwe gemeente Gooise Meren als de OZB omhoog gaat. 

[10.40] Muider burgers spreken nu in over de problemen rondom KNSF-terrein. Nu aan het woord: Jacob Veenhuysen van Erfgoed Kruitpad Muiden: fervent tegenstander van het huidige bouwplan op het KNSF-terrein. 

[10.35] Nu eerst een deel over de financiële gevolgen van de fusie. En de problemen rondom het bouwplan op het KNSF-terrein. Eerst mogen burgers inspreken. Nu de tuindersvereniging Muiden.

[10.34] De hoorzitting bestaat uit drie delen: geldproblemen rondom KNSF in Muiden, de grenscorrectie in de Bloemendalerpolder en de fusie in het algemeen.

[10.32] De zitting staat onder leiding van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij is bekend met het dossier: hij behandelde ook als Kamerlid de mislukte GV4-fusie van Weesp, Muiden, Naarden en Bussum.

[10.31] De hoorzitting begint. Volg het hier met video.

[10.30] Alle fractievoorzitters van de Weesper politieke partijen zitten in de zaal. Ondertussen druppelen de Tweede Kamerleden binnen.

[10.10] De hoorzitting begint om 10.30 uur. De zaal loopt vol.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant