<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227972&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weespernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Christian Pfeiffer
Dossier: Gemeentefusie

Referendum, waarover precies?

  Politiek

WEESP Een referendum over de bestuurlijke toekomst staat op stapel, maar over welke vraag precies? Het comité Zelfstandig Weesp, dat het referendum heeft aangevraagd, is daarover nog over in een discussie verwikkeld met de gemeente.

Het comité wil de volksraadpleging houden over de vraag of Weesp zelfstandig moet blijven of niet. Dat is iets anders dan de vraag of Weesp moet fuseren met Amsterdam of Gooise Meren.

Op de gisteren ontvangen formulieren voor de aanvraag van het referendum staat dat niet duidelijk verwoord, stelt Gjalt Zondergeld van het comité. "Het gaat ons niet om een keuze tussen Amsterdam of Gooise Meren, maar om de vraag of we überhaupt bestuurlijk moeten fuseren zo legt hij uit.

De tekst op aanvraagformulieren (die door 500 aanvragers moet worden ondertekend) moet wat het comité betreft aangepast worden. Iets waar mogelijk pas na het weekeinde duidelijkheid over kan komen.

Standpunt
Het comité staat op het standpunt dat er wel ambtelijk, maar niet bestuurlijk gefuseerd wordt. In hun 'liefdesbrieven' heeft zowel Amsterdam als Gooise Meren aangegeven op termijn ook bestuurlijk te willen fuseren. 

Verschil
Bij een ambtelijke fusie wordt de uitvoerende kracht gebundeld, maar houdt Weesp een eigen gemeenteraad. Bij een bestuurlijke fusie gaat Weesp op in het grotere geheel.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227972&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weespernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227974&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weespernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=138" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

© Copyright Enter Media. Het is niet toegestaan teksten, foto’s of enig onderdeel van deze website over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever | Gemaakt met behulp van pubble. | Privacy-statement.